Wykresy 3.1.1


Free
670.72 KB
  Download  
Publisher DescriptionWykresy is a simple, user-friendly program drawing functions, graphs as well as circles and ellipses. More than 20 function templates provide fast creation of functions. Derivatives and combinations of functions can be easily added. Up to 10 graphs can be seen simultaniously, each of them in color set by user. It is very easy to make an approach and see more details, or browse drawing pad up or down. Graphs can be saved to a BMP file or copied to the clipboard. Program also makes calculations: finds maximal and minimal values, crossing points, and many other. Help in HtmlHelp format is available.

Program DetailsGeneral

 
Publisher Piotr Kubowicz
Released Date 2009-01-11
Languages Polish

Category

 
Category Education
Subcategory Mathematics

System requirements

 
Operating systems windows

Download information

 
File size 670.72 KB
Total downloads 157

Pricing

 
License model Free
Price N/A

Version History» version 3.1.1   -   posted on 2009-01-11
minor bug fix: cotangens function

EULA - End User License AgreementUmowa Licencyjna - warunki uytkowania programu Wykresy
=======================================================

1.
Okrelenia:
a) "Program Wykresy" lub "Program" oznacza wszystkie skadniki, ktre s instalowane na komputerze Uytkownika po zaakceptowaniu niniejszej Licencji (wraz z wszelkimi obiektami graficznymi). Znajduj si wrd nich nastpujce pliki:
- plik wykonywalny programu Wykresy.exe
- tekst Umowy Licencyjnej Licence agreement.txt
- plik z informacjami dla uytkownika
readme.txt
- pliku pomocy wykresy.chm
- link do strony programu Strona internetowa programu.lnk
b) "Umowa Licencyjna" lub "Licencja" oznacza niniejszy tekst bdcy umow zawieran midzy Uytkownikiem a Piotrem Kubowiczem.
c) "Uytkownik" oznacza osob fizyczn akceptujc niniejsz Licencj i uytkujc Program Wykresy.
d) "Uytkowanie" oznacza uruchamianie, wgrywanie do pamici komputera oraz prac z wykorzystaniem Programu Wykresy.
e) "Dystrybucja" oznacza rozpowszechnianie, udostpnianie, kopiowanie, najem, leasing, publiczne uytkowanie lub innego rodzaju dystrybucj.
2.
Wszelkie prawa autorskie oraz handlowe dotyczce Programu nale wycznie i nieprzerwanie do Piotra Kubowicza (ktry dalej bdzie nazywany Autorem Programu, w skrcie A.P.). Niniejsza umowa nie przekazuje ich w adnym stopniu Uytkownikowi.
3.
Warunkiem Uytkowania Programu jest cakowite i bezwarunkowe podporzdkowanie si postanowieniom niniejszej Licencji. W zamian za akceptacj uytkowania tej Licencji, Autor Programu zapewnia Uytkownikowi cig, oglnowiatow, woln od tantiemw, niewyczn licencj o postanowieniach niniejszej Licencji na uywanie Programu Wykresy.
4.
Uywanie Programu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunkw niniejszej Licencji.
5.
Zamanie postanowie Umowy Licencyjnej wie si z jej natychmiastowym rozwizaniem. Uytkownik jest w takim wypadku zobowizany do bezzwocznego usunicia caoci Programu z wszystkich nonikw informacji, staych i przenonych.
6.
Uytkowanie programu jest bezpatne i nieograniczone tak dugo, jak Uytkownik przestrzega Umowy Licencyjnej.
7.
Autor Programu (patrz p. 1.) zezwala na nieodpatn Dystrybucj wycznie niezmodyfikowanej Wersji Instalacyjnej Programu Wykresy.
8.
Pobieranie jakichkolwiek opat za dystrybucj lub uytkowanie programu bez pisemnej zgody A.P. jest zakazane.
9.
Uytkownicy programu s zobowizani do informowania A.P. o wykrytych bdach w dziaaniu programu.
10.
Program jest dostarczany taki, jaki jest. A.P. nie bierze te odpowiedzialnoci za ewentualne:
- uszkodzenia sprztu domowego, komputerowego i oprogramowania, ywego inwentarza, nieruchomoci czy pojazdw
- utrat danych lub pamici
- zmiany w psychice, kompleksy, manie, fobie, urojenia, depresje, maniakalno, zapaci, alienacj, amnezj, zaburzenia snu, bezsenno i podobne schorzenia
- spadek inteligencji, kretynizm, demencj, dysleksj i dysgrafi
- kopoty w kontaktach z ludmi, niemiao, katatoni, wzrost agresji, brak asertywnoci
- urazy fizyczne, ubytki na zdrowiu i infekcje chorobami zakanymi lub pasoytami
- zmiany w genomie, napromieniowanie, choroby popromienne
- ginekomasti, zajcie w ci, zmian pci i zaburzenia rozwoju pciowego
- pogorszenie stosunkw ze wspmaonkiem, dewiacje, impotencj, niepodno i zaburzenia seksualne
- oraz inne zdarzenia zwizane z waciwym lub niewaciwym uytkowaniem programu.
Jednoczenie A.P. zapewnia, e Program nie by testowany na zwierztach, nie zawiera freonw, dioksyn ani prionw i jest bezpieczny dla warstwy ozonowej.
11.
Niniejsza Licencja nie obliguje A.P. do udzielania Uytkownikowi pomocy technicznej. A.P. nie udziela Uytkownikowi adnych gwarancji ani rkojmi obejmujcych Program i jego dziaanie.
12.
Uytkownik zobowizuje si do uytkowania Programu zgodnie z lokalnym prawem i ponosi pen odpowiedzialno karn za skutki swoich dziaa. Autor nie ponosi odpowiedzialnoci za niezgodne z przeznaczeniem uytkowanie programu.
13.
Wszelkie uwagi, proby i wtpliwoci rozstrzyga po pisemnym wniosku A.P.
14.
Program Wykresy jest chroniony prawem midzynarodowym. Zamanie przepisw Umowy Licencyjnej moe skutkowa wniesieniem pozwu sdowego w kraju, ktrego obywatelem jest amicy przepisy i podjciem innych dziaa, wcznie z wynajciem grupy z Ukrainy i listem goczym wystawionym przez prokuratur Trynidadu i Tobago.
15.
Poniszy tekst jest wasnoci Piotra Kubowicza i nie moe by w caoci lub fragmentach kopiowany, fotokopiowany, publikowany czy reprodukowany na adnym z nonikw informacji bez jego pisemnej zgody.

licencja wersja 1.5
Krakw, 11.01.2009

Add a review


Tell us your experience with Wykresy 3.1.1
BarCode2D-PNG

Wykresy 3.1.1 Screenshot


Click stars to rate this APP!

Users Rating:  
  5.0/5     5
Editor Rating:  
  0/5
Downloads last week: 1
Release Date: 2009-01-11
Publisher: Piotr Kubowicz
Operating System: windows